Įvykusių pirkimų archyvas

tel. 8 (446) 62865

Įvykusio pirkimo data Pirkimo pavadinimas
2014-02-24Katilo remonto darbų pirkimo dokumentai
2014-02-24Skelbimas apie pradedamą pirkimą
2014-02-16Skelbimai apie mažos vertės pirkimus
2014-02-01Informacija apie ketinamą sudaryti sutartį konkurse "Elektros energijos pirkimas"
2014-02-04Biokuro laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimas
2014-02-04Skelbimas apie pradedamą pirkimą
2014-01-23Informacija apie sudarytą elektros energijos sutartį
2014-01-19Informacija apie nustatytą laimėtoją konkurse "Elektros energijos pirkimas"
2014-01-11Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį konkurse "800 000 Lt kredito paslaugos pirkimas"
2013-12-28Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį konkurse "800 000 LT kredito paslaugos pirkimas"
2013-12-14Informacija apie pradedamą pirkimą "Elektros energijos pirkimas"
2013-12-23Elektros energijos pirkimo dokumentai
2013-12-11Informacija dėl supsprastinto konkurso "800 000 Lt kredito paslaugos pirkimas" vokų atplėšimo atidėjimo procedūros
2013-12-06Informacija apie pradedamą pirkimą "800 000 Lt kredito paslaugos pirkimas"
2013-12-10800 000 Lt kredito paslaugos pirkimo dokumentai
2013-12-01Elektros energijos pirkimo techninė specifikacija
2013-11-23800 000 Lt kredito paslaugos pirkimo techninė specifikacija
2013-11-15Informacija apie sudarytą sytartį dėl krovininio automobilio iki 3,5 t pirkimo
2013-10-25Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį dėl krovininio automobilio iki 3,5 t finansinio lizingo būdu pirkimo
2013-10-02Skelbimas apie pradedamą pirkimą dėl krovininio automobilio
2013-10-09Krovininio automobilio iki 3,5 t finansinio lizingo būdu pirkimo dokumentai
2013-09-16Krovininio automobilio iki 3,5 t techninė specifikacija
2013-05-20Informacija apie sudarytą biokuro pirkimo sutartį
2013-05-15Informacija apie nustatytą laimėtoją ir kvietimą sudaryti sutartį skelbiamose derybose "Biokuro pirkimas"
2013-04-17Informacija apie pradedamą biokuro pirkimą
2013-03-27Informacija apie sudarytą sutartį konkurse Vamzdžių ir panašių gaminių pirkimas
2013-03-14Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį konkurse "Vamzdžių ir panašių gaminių pirkimas".
2013-03-12Vamzdžių ir panašių gaminių pirkimo dokumentai
2013-02-21Informacija apie pradedamą pirkimą Vamzdžiai ir panašūs gaminiai
2012-12-07Informacija apie sudarytą sutartį Skalūnų alyvos pirkime
2012-12-05Informacija apie sudarytą sutartį konkurse "Skalūnų alyvos pirkimas"
2012-12-03Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį Skalūnų alyvos supaprastintame pirkime
2012-11-23Paaiškinimas dėl skalūnų alyvos pirkimo
2012-11-23Skalūnų alyvos pirkimo dokumentai
2012-11-07Informacija apie pradedamą Skalūnų alyvos pirkimą
2012-10-22Informacija apie sudarytą sutartį konkurse "Ratinio teleskopinio krautuvo su kaušu biokuro transportavimui pirkimas lizingo būdu"
2012-10-17Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį konkurse "Ratinio teleskiponio krautuvo su kaušu biokuro transportavimui pirkimas lizingo būdu"
2012-10-22Mazuto pirkimo sutarties projektas
2012-10-22Mazuto pirkimo dokumentai
2012-10-09Informacija apie mazuto pradedamą pirkimą.
2012-10-08Ratinio teleskopinio krautuvo su kaušu biokuro transportavimui pirkimas lizingo būdu
2012-09-20Informacija apie pradedamą pirkimą Ratinio teleskopinio krautuvo su kaušu biokuro transportavimui pirkimas lizingo būdu
2012-09-26Skalūnų alyvos techninė specifikacija
2012-09-26Mazuto techninė specifikacija
2012-07-12Mažos vertės Tiekėjų apklausos būdu trupininių kuro durpių šilumos energijos gamybai Eičių katilinėje pirkimo dokumentai
2012-06-14Informacija apie sudarytą sutartį konkurse "Izoliuotų plieninių vamzdžių ir panašių gaminių pirkimas"
2012-06-11Informacija apie sudarytą sutartį "Vamzdžių, metalų ir panašių gaminių pirkimas"
2012-06-14Mažos vertės dėl turbinos PTG-073-04-13/2 defektų pašalinimo remonto darbų pirkimo Tiekėjų apklausos būdu pirkimo sąlygos
2012-05-30Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį konkurse Izoliuoti plieniniai vamzdžiai ir panašūs gaminiai
2012-05-29Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį konkurse "Vamzdžių, metalų ir panašių gaminių pirkimas"
2012-05-10Informacija apie izoliuotų plieninių vamzdžių ir panašių gaminių pirkimą
2012-05-21BRK centrinio valdymo pulto patalpų remonto darbų pirkimo dokumentai
2012-05-11Vamzdžių, metalų ir panašių gaminių pirkimo dokumentai
2012-04-20Informacija apie pradedamą vamzdžių, metalų ir panašių gaminių pirkimą
2012-04-12Informacija apie karšto vandens skaitiklių patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimo sutarties sudarymą.
2012-04-16Mažos vertės Tiekėjų apklausos būdu alyvos pirkimo dokumentai
2012-04-10Informacija apie sudarytą sutartį dėl šilumos apskaitos prietaisų patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimo
2012-04-02Šilumos apskaitos prietaisų patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimo informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį
2012-03-29Informacija apie ketinamą sudaryti sutartį dėl Karšto vandens skaitiklių patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimo
2012-03-28Šilumos apskaitos prietaisų patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimo dokumentai
2012-03-13Informacija apie karšto vandens skaitiklių pirkimo sudarytą sutartį
2012-03-09Informacija apie Šilumos apskaitos prietaisų patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimo pradedamą pirkimą
2012-03-22Karšto vandens skaitiklių patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimo dokumentai
2012-03-06Informacija apie pradedamą Karšto vandens skaitiklių patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimą
2012-02-29Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2012-02-28Beržės rajoninės katilinės buitinių patalpų remonto darbų pirkimas (pataisytas)
2012-02-02Karšto vandens skaitiklių pirkimo sąlygų paaiškinimas
2012-02-14Izoliuotų plieninių vamzdžių (PUR) ir panašių gaminių techninė specifikacija
2012-02-06Karšto vandens skaitiklių patikros, darbingumo nustatymo ir remonto techninė specifikacija
2012-02-02Karšto vandens skaitiklių pirkimo dokumentai
2012-02-02Informacija apie pradedamą pirkimą
2012-02-08Beržės rajoninės katilinės buitinių patalpų remonto darbų pirkimo dokumentai
2012-01-20Informacija apie Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo Tauragės mieste II etapo darbų pirkimo sudarytą sutartį
2012-01-28Karšto vandens skaitiklių techninė specifikacija
2012-01-30Atmosferos taršos leidimų 2011-2012 m. paskaičiavimo patvirtinimo nepriklausomo vertintojo įvertinimo paslaugos pirkimas
2012-01-21Informacija apie Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimo nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2012-01-14Informacija apie Šilumos tiekimo infastruktūros modernizavimo Tauragės mieste II etapo darbų pirkimo nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį
2011-12-29Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimas
2011-12-16Šilumos tiekimo infrastruktūros modernizavimo Tauragės mieste II etapo darbų pirkimo dokumentai
2011-11-18Paaiškinimai dėl darbo rūbų ir asmeninių apsaugos priemonių pirkimo
2011-11-18Darbo rūbų ir asmeninių apsaugos priemonių pirkimo dokumentai
2011-10-14Paaiskinimas del elektros prekių ir panašių gaminių pirkimo
2011-10-18Elektros prekių ir panašių gaminių pirkimas
2011-10-07Automatikos įrenginių pirkimo dokumentai
2011-10-03Įgyvendinamo projekto paraiškos parengimo paslaugos pirkimo dokumentai
2011-10-04Elektros prekių ir panašių gaminių pirkimo dokumentai
2011-09-22Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai
2011-08-23Elektrinių vartų mechanizmo, pokalbių įrenginio su automatikos ir jėgos skydu įrengimo darbų pirkimo dokumentai
2011-08-17Judriojo (mobilaus) ryšio paslaugų pirkimo dokumentai
2011-08-12Laikinas elektros tiekimo apsaugų, valdymo ir automatikos įrengimo pagal techninį projektą "Tauragės miesto katilinės Paberžių g. 16 elektros tinklo rekonstrukcija" darbų pirkimo dokumentai
2011-07-20UAB Tauragės šilumos tinklams priklausančių katilinių dūmtraukių priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai
2011-07-18Įgyvendinamo projekto administravimo paslaugų pirkimo dokumentai
2011-07-082 MW vandens šildymo katilo ir biokuro pastogės statybos Aerodromo katilinėje rekonstrukcijos darbų pirkimas
2011-06-30Matavimo priemonių metrologinės patikros, kalibravimo paslaugos pirkimo dokumantai
2011-06-29Šilumos apskaitos prietaisų, karšto vandens skaitiklių patikros, darbingumo nustatymo ir remonto paslaugų pirkimo dokumentai
2011-07-01Naudoto savivarčio su kranu automobilio pirkimo dokumentai
2011-06-01Statybinių medžiagų ir panašių gaminių pirkimo dokumentai
2011-05-09Administracinio pastato II aukšto įrengimo ir garažo remonto darbų pirkimo dokumentai
2011-01-012011 m. įvykdyti pirkimai
2011-05-03Vamzdžių ir panašių gaminių pirkimo dokumentai
2011-04-26Transporto priemonių remonto ir priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai
2011-04-07Aktyvinės elektros energijos pirkimo dokumentai
2011-03-30Kiemo gerbūvio darbų pirkimo apklausos budu sąlygos
2011-01-28Benzino ir dyzelinio kuro pirkimo dokumentai
2011-03-09Dėl duomenų perdavimo paslaugos
2011-03-30Viešojo fiksuoto telefono ryšio ir interneto paslaugų pirkimo dokumentai
2011-04-15Informavimo ir reklamai skirtų prekių pirkimas